MyHouseDNA

MyHouseDNA is een startup die op innovatieve wijze vraaggericht B2B en B2C gedigitaliseerde diensten levert op het gebied van waardering, onderhoud en -planning van vastgoed. Dit gaat leiden tot een substantiële lastenverlichting van de gebruiker.

E-mail adres: info@myhousedna.eu
Postadres: Wilhelminastraat 32, 6441 AE Brunssum
KVK nummer: 68564651